تبلت Dell : tag

تبلت Dell

تبلت Dell متوقف می شود Jeff Clarke، مدیر امور مصرف کنندگان کمپانی Dell، در کنفرانس مطبوعاتی Dell World برگزار شد، اعلام کرد که این کمپانی دیگر قصد ت ...

2017-Dec-20