ترکیب iOS و Mac : tag

ترکیب برنامه های iOS و Mac توسط اپل

اپل می‌خواهد برنامه‌های Mac و iOS را ترکیب کند . آیا می‌تواند موفق شود درحالی‌که مایکروسافت شکست خورد؟از زمانی که اپل, App Store را برای iOS راه‌انداز ...

2017-Dec-25
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم