تسلا در 2017 : tag

سال پولسازی تسلا

گزارشات تسلا حاکی از این است که در بهترین سال عرضه هستند، اما تسلا از برنامه مدل3 هنوز هم عقب است.این خودرو ساز، 1550 دستگاه از جدیدترین اتومبیل هایش ...

2018-Jan-05

در 2017 بر تسلا چه گذشت؟

قرار بود 2017 سال تسلا برای نمایش بزرگ الون ماسک باشد. ماشین های الکتریکی که به عنوان مدل 3 باشد. در ابتدای سال 2017 همه چیز غیر ممکن به نظر می رسید ا ...

2017-Dec-31