برچسب : تسلا

پایان زمین

ایلان ماسک امروز صبح از سخنان SXSW سورپرایز شد. سخنان SXSW پر از بحث در مورد موضوعاتی بود که جامعه ی بشری را در آینده به مخاطره می اندازد؛ موضوعاتی ما ...

۲۱ اسفند ۱۳۹۶