توئیتر : tag

حمله به شرکت یوتیوب

زمانی که زن مهاجم به دفتر شرکت یوتیوب حمله کرد و پس از زخمی کردن 3 تن از کارمندان خود را کشت، ترس سراسر سیلیکون ولی را در برگرفت و این ترس گسترده شد و ...

2018-Apr-05