تیزاب سلطانی طلا سنجش عیار طلا : tag

تیزاب سلطانی

تیزاب سلطانی تیزاب سلطانی یک مخلوطی از نیتریک اسید غلیظ(جوهر شوره)و هیدروکلریک اسید غلیظ (جوهر نمک)به نسبت 1به3 است.مخلوط تیزاب سلطانی یک محلول بسیار ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
نوید اقبالیتولید محتوا