حجامت : tag

حجامت

بر اثر عمل حجامت یک قسمت از خون که دارای مواد زائد بیشتری است و محل جمع شدن آن بین ‏دو کتف و روی مهره تقریباً پنجم ستون فقرات از سمت راست گردن است دفع ...

2018-Feb-06
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد