حد،پیوستگی،کنکور،ریاضی : tag

تعریف حد

سلام دوستان عزیزمیکی از مفاهیم پرکاربرد ریاضی مفهوم حد است،از مفهوم حد سوالات زیادی پرسیده می شود،حتما باید مفهوم حد را به دقت متوجه شوید. حد در یک نق ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی