حملات هکری : tag

حملات سایبری روسیه

دولت ترامپ ادعا می‌کند که حمله‌های سایبری روسیه زیرساخت‌های اقتصادی و نیروگاه‌های هسته‌ای ایالات‌متحده و اروپا را حداقل از مارس 2016 هدف قرار داده است ...

2018-Mar-21
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم

حملات سایبری

فقدان کارکنان IT شرکت‌ها را معرض حملات هکری قرار می‌دهدمتخصصان امنیت سایبری پس‌ازاینکه کمبود کارمندان IT در این بخش, شرکت‌ها را در معرض حملات هکری قرا ...

2017-Dec-27
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم