خانه های هوشمند : tag

خانه های هوشمندتر در سال 2018

خانه های هوشمند و روند پیشرفت لوازم خانگی در سال 2018 CES یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های تکنولوژی در جهان است . CES 2018  در اوایل ماه ژانویه شروع ...

2017-Dec-23
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم