خداحافظ ویندوز : tag

خداحافظ ویندوز !

شهر بارسلونا در اسپانیا به دنبال کنار گذاشتن سیستم عامل ویندوز است تا در ادارات این کشور از سیستم عامل متن باز لینوکس استفاده شود.به نقل از فارس، یکی ...

2018-Jan-19