خودروی الکتریکی : tag

بررسی تسلا مدل 3

مدلی که در تصویر می بینید،  تسلا مدل 3 است،  همان خودرویی که قرار است راه حل بلند مدتی برای بزرگترین مشکلات تسلا بوده و قرار است تسلا را به ...

2018-Jan-29