دستگاه خودپرداز : tag

هک دستگاه های خودپرداز آمریکا

هک "Jackpotting" راه خود را به دستگاه های خودپرداز در ایالات متحده باز کرده است. سازندگان دستگاه های خودپرداز به مشتریان هشدار می دهند که یک سری از طر ...

2018-Jan-29
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو