دستگاه هایی با دو صفحه نمایش : tag

دستگاه‌های با دو صفحه‌نمایش

سازندگان گوشی‌های هوشمند می‌خواهند صفحه‌نمایش آن‌ها را به حداکثر برسانند این مسئله باعث افزایش اندازه آن‌ها در حد یک تبلت کوچک خواهد شد که این امر باع ...

2017-Dec-30
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم