رسانه اجتماعی : tag

برنامه زمان‌سنجی جدید Snapchat

رسانه‌های اجتماعی غیر وابسته به زمان‌سنجی توسط بسیاری از افراد خردمند محکوم شده است. فیس بوک و اینستاگرام آن را انجام دادند و توییتر با یک نگاه متفاوت ...

2018-Apr-19
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم