رمزعبور : tag

معضلی به نام پسورد!

فراموش کردن رمز عبور قوی و پیچیده به مراتب سخت تر از پسوردی ساده و کوتاه است و این موضوع می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.چه بخواهیم چه نخواهیم زند ...

2018-Feb-01