روبات هوشمند : tag

روبات هوشمند Ubtech Lynx

هنگامی‌که اولین بار Ubtech Lynx را آزمایش می‌کردم روبات دوست‌داشتنی من کنجکاوی همه افراد دفتر را تحریک کرده بود و همه همکاران من می‌خواستند آن را ببین ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم