زبان : tag

learning English

بهترين راه براي آموختن زبان انگليسي چيست؟ طبق آخرين مطالب آموزشي در دوره هاي مدرسين سلتا يادگيري زبان بصورت طبيعي (نچرال) بيشترين بازدهي را همراه ...

2018-Oct-12

2018 Google assistant

افزوده شدن ۱۷ زبان جدید به دستیار صوتی گوگل/ جای خالی زبان فارسی همچنان محسوس است مسئولان گوگل به تازگی اعلام کردند که ... ...

2018-Feb-27