زوکربرگ : tag

دور دوم اظهارات زوکربرگ

فیس بوک یک شرکت است که از طریق تبلیغات به درآمد می رسد و باید یادآور شد که 2.2 میلیارد کاربر این شبکه اجتماعی در سراسر جهان در واقع محصول هستند. تبادل ...

2018-Apr-12
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو

نظرسنجی عمومی برای زوکربرگ

Tavis McGinn برای استخدام در فیس بوک سال گذشته درخواست کرد تا در تحقیقات بازار فعالیت کند. او قبلا سه سال در Google به سر برد، جایی که او به تبلیغ کنن ...

2018-Feb-07
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو