ساعت هوشمند اپل : tag

ساعت Apple Watch 3

شرکت اپل ساعتی با قابلیت های متنوع  به بازار عرضه کرده است که شما می‌توانید در طول هفته به منظورهای مختلف از آن‌ استفاده کنید. از این ساعت می‌توا ...

2018-Jan-29
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم