ساعت هوشمند : tag

ساعت هوشمند Fossil Q

طی چند هفته گذشته من ساعت زیبا و 155 دلاری Fossil Q Activist را می‌پوشیدم که به من اجازه می‌داد گام‌های خودم را ارزیابی کنم و وقتی هشداری دریافت می‌کر ...

2018-Apr-08
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم