سالاد ماکارونی : tag

طرز تهیه سالاد ماکارونی

ماکاروونی های فرمی را طبق دستوری که ÷ست بسته نوشته ÷خته و ابکش کنیم .مقداری کمی نمک و روغن به اب در حال جوش اضافه کردع و ماراکارونی ها را در حدود یک ر ...

2018-Jan-19