سال پولسازی تسلا : tag

سال پولسازی تسلا

گزارشات تسلا حاکی از این است که در بهترین سال عرضه هستند، اما تسلا از برنامه مدل3 هنوز هم عقب است.این خودرو ساز، 1550 دستگاه از جدیدترین اتومبیل هایش ...

2018-Jan-05