سرویس اوبر : tag

معاملات جدید اوبر

اوبر تائید کرد که در معامله با کنسرسیومی تحت رهبری یک گروه اینترنتی ژاپنی بزرگ , 20 درصد از سهام خودش را خواهد فروخت. طبق گزارش  CNBC، هنگامی‌که ...

2018-Jan-19
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم