سرویس جریان بازی : tag

سرویس جریان بازی گوگل

گوگل در حال توسعه یک سرویس جریان بازی است که اجازه می دهد جریان های بازی در یک دستگاه سازگار Chromecast یا کنسول خانگی که هنوز منتشر نشده است، اجرا شو ...

2018-Feb-08
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو