سلامت : tag

وضعیت بینائی در مردان

غربالگری منظم سلامت چشم، صرفنظر از اینکه نزدیک‌بین یا دوربین باشید، با افزایش سن ضروریست. آکادمی چشم‌پزشکان آمریکا اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۰ ...

2018-Apr-23
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد

خواص مغز آجیل

هر مغز خواصی دارد که نشانگر قدرت بی پایان الهی استگردو مخصوص خوردن با پنیر برای صبحانه ،بخاطر تقویت کنندگی هوش و دارا بودن امگا ۳... ...

2018-Feb-26