سوبارو BRZ : tag

خودروی سوبارو BRZ 2018

هنگامی که سوبارو BRZ   برای اولین بار در سال 2013 عرضه شد، علاقه مندان را آنچنان مجذوب خود نمود که آنها نمی توانستند یک مدل STI قوی تر با مو ...

2018-Feb-03