سیستم پرداخت : tag

هک سیستم پرداخت فروشگاه Forever 21

Forever 21: هکرها در سیستم پرداخت ما نفوذ کردند . شرکت خرده فروشی لباس می گوید نقض سیستم های آن ها اجازه داد تا هکرها برخی از اطلاعات کارت اعتباری مش ...

2017-Dec-30
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو