شرکت های برتر : tag

شرکت‌های برتر 2018

 طبق نظرسنجی جدید LinkedIn در رابطه با 50 شرکت برتر سال  2018 آمازون , آلفابت و فیس‌بوک به ترتیب سه شرکت برتری هستند که افراد در ایالات‌متحد ...

2018-Mar-26
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم