شعله افکن : tag

شعله افکن شرکت Boring

شعله افکن  یکی از اختراعاتی است که در سال جاری الون ماسک در رابطه با آن بسیار صحبت کرده است . بسیاری از افراد اعتقادی به وجود این دستگاه ندارند و ...

2018-Feb-05
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم

دستگاه شعله افکن Elon Musk

شرکت Boring تصمیم به شروع فروش دستگاه شعله افکن در آخر هفته دارد، به شرطی که شرکت زیر مجموعه آن یعنی Elon Musk مسئولیت فروش این محصول را به عهده بگیرد ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو