عکس های قدیمی مشابه شما : tag

ملاقات با همتای خودتان

همه ما مطمئناً می‌دانیم که به کدام شخصیت مشهور شباهت داریم اما برنامه  Google Arts & Culture هزاران اثر موزه‌ای دوران گذشته را جستجو می‌کند ت ...

2018-Jan-18
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم