فرشته حسینی : tag

فیلم های فرشته حسینی

فرشته حسینی متولد 6 اردیبهشت 1376 در تهران، بازیگر استآخرین مدرک تحصیلی وی دیپلم است، از پدر و مادر افغانستانی در ایران بدنیا آمده و حالا بازیگر شده ا ...

2018-Jun-13