فرمول E : tag

خودروی جدید فرمول E

نسل اول خودروهای مسابقه ای FIA Formula E تمام الکتریکی چندان باعث جلب توجه علاقه مندان به این گونه خودروها نشدند، اما  گویا قرار است نسل دوم ، تح ...

2018-Jan-31