برچسب : فضای ابری

شرکت Dropbox

Dropbox، شرکت ذخیره سازی ابری که ده سال پیش به عنوان یک کارآفرینی کوچک در برنامه Y Combinator incubator مستقر در سانفرانسیسکو آغاز شد، امروز به طور عم ...

۵ فروردین ۱۳۹۷
تصویر پروفایل
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو

سرویس Blade Shadow در آمریکا

Blade طی چند سال گذشته آگهی اشتراک فضای ابری خود را به عنوان یک سرویس ارائه کرده است. این اشتراک در حدود 5000 مشترک در فرانسه است و Blade در جشنواره C ...

۱۷ دی ۱۳۹۶
تصویر پروفایل
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو