فلافل : tag

طرز تهیه فلافل + نکات جانبی

فلافل از جمله غذاهای نانی و عربی است که اصلیت آن به لبنان برمی‌گردد و در ایران هم طرفداران زیادی دارد. ماده اصلی نخود پخته است که ارزش غذایی دارد. ...

2018-Mar-07
Profile Avatar
علی حسینی فرحسابدار، ویراستار و مترجم

طرز تهیه فلافل

فلافل از غذاهای لذیذ لبنانی است و نام آن از جمع کلمه عربی فلفل به دست می‌آید، چون چاشنی اصلی آن فلفل است. همین طعم تند و تیزش موجب شده عرب‌ها و مردمان ...

2018-Jan-17