فلش : tag

کوچک‌ترین درایو فلش

هرسال در CES در بین تمام تلویزیون‌ها , لپ‌تاپ و گجت ها با رقابت فزاینده می‌توان درایوهای فلش جدید را برای بیشترین ذخیره سازی پیدا کرد .در سال جاری San ...

2018-Jan-10
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم