فیلم گرگ جنگجو2 : tag

نقد فیلم WOLF WARRIOR 2

نقد فیلم WOLF WARRIOR 2 این فیلم زیبا و اکشن؛صرفا یک فیلم جنگی نیست! این فیلم دومین بزرگترین و پردرآمدترین فیلم در تمام تاریخ سینما ی چین است.این فیل ...

2018-Jan-16