قفل هوشمند : tag

قفل Nest x Yale

Nest  و Yale در حال حاضر دو سال است که باهم بر روی یک قفل هوشمند کار می‌کنند که قرار است در سال 2018 به بازار عرضه شود . Yale  امروز اعلام ک ...

2018-Jan-09
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم