قیمت : tag

Maserati levante properties

نگاهی به تصاویر و مشخصات فنی 2017 Maserati Levanteاین خودرو که متعلق به سال ۲۰۱۷ است با کاهش قیمت،قیمتش به حدود ۳۶۶ میلیون رسیده ،با ۶سیلندر و دو تورب ...

2018-Feb-25

Vantage 2019 Properties

نگاهی به تصاویر و مشخصات aston martin vantage 2019شرکت استون مارتین به تازگی مشخصات ونتاژ ۲۰۱۹ خود را منتشر کرده.طبق این گزارش ارزش حدودی این خودرو .. ...

2018-Feb-25