لامبورگینی : tag

شاسی بلند لامبورگینی

شاسی بلندها جایگاه ویژه ای بین اتومبیل سواران و عاشقان خودرو پیدا کرده است و این عشق و علاقه موجب شده تا کمپانی های بزرگ خودرو سازی جهان به دنبال معرف ...

2018-May-04
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک