لمس سه بعدی : tag

کاربردهای جالب 3D Touch

برخی هنوز معتقدند امکان 3D Touch در آیفون چندان هم کاربردی نیست. خواندن این مقاله نظر آن ها را تغییر خواهد داد ... ...

2018-Jan-24
Profile Avatar
امین عبدالملکینویسنده، برنامه نویس، مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار و دروس کنکور سراسری