لوومو : tag

روبات Loomo

یکی از جالب ترین روبات های حاضر در نمایشگاه CES سال جاری Loomo نام دارد که توسط شرکت Segway طراحی و ساخته شده است. لوومو دارای یک قاعده ارزشمند است: ش ...

2018-Jan-13