لپ تاپ گیمینگ : tag

معرفی لپ تاپ گیمینگ GPD Win 2

سال گذشته زمان معرفی لپ تاپ گیمینگ GPD Win بود، یک لپ تاپ گیم که در نهایت قابل توجه بود. در حال حاضر، GPD مبتنی بر شنژن جانشین خود، Win 2 را معرفی کرد ...

2018-Jan-16
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو