ماشین های تسلا : tag

در 2017 بر تسلا چه گذشت؟

قرار بود 2017 سال تسلا برای نمایش بزرگ الون ماسک باشد. ماشین های الکتریکی که به عنوان مدل 3 باشد. در ابتدای سال 2017 همه چیز غیر ممکن به نظر می رسید ا ...

2017-Dec-31