ماوس : tag

ماوس جدید برای بازی

ماوس جدید Rival 600 برای حذف مشکلات واضح گیمرها طراحی‌شده است . این ماوس حرکت مکان‌نما را پیگردی می‌کند . گاهی اوقات هنگامی‌که بازیکن ماوس خودش را رها ...

2018-Jan-12
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم