متخصصانIT : tag

حملات سایبری

فقدان کارکنان IT شرکت‌ها را معرض حملات هکری قرار می‌دهدمتخصصان امنیت سایبری پس‌ازاینکه کمبود کارمندان IT در این بخش, شرکت‌ها را در معرض حملات هکری قرا ...

2017-Dec-27
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم