مخالفت : tag

من مخالف هستم!

این روزها با اوج گرفتن مشکلات معیشتی و اجتماعی جامعه، این جمله را بیش از پیش می‌شنویم: من مخالف هستم! این جمله ارتباط مستقیمی با میزان و شدت اتفاقات ...

2018-Oct-06
Profile Avatar
احمدرضا سلیمانیتولید کننده ی محتوا