مدیریت ارتباط با مشتری : tag

شاخص کلیدی عملکرد (kpi) چیست؟

میخواهیم نگاهی به شاخص های کلیدی عملکرد در شاخه فروش بیندازیم. شاخص کلیدی عملکرد، شاخصی مالی و غیر مالی است که سازمان ها از آن برای تخمین موفقیتشان و ...

2018-Jul-29

وفادار سازی مشتری

افزایش رقابت و کاهش وفاداری مشتریان باعث ظهور مفاهیمی شده است که بر روی گسترش روابط با مشتریان تمرکز می­کند. ...

2018-Jun-25

نرم افزار crm چیست ؟

نرم افزار CRM که به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نیز معروف است، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، ...

2018-Jun-23