مربای به : tag

طرز تهیه مربا به

به را بصورت تیکه تیکه برش های نازکی دهید و در اب و شکر بگذارید و روی حرارت باشد وقتی به جوش امد حرات را کم کرده تا به ارامی ÷خته شود .درب ظرف را از هم ...

2018-Jan-20