مشتق،انتگرال،ریاضی،کنکور : tag

فرمول های مهم مشتق

سلام دوستان عزیزمفرمول پایه مشتق براتون نوشتم،حتما اونا رو چندین بار به دقت بنویسید، مشتق یکی از مفاهیم مهم ریاضی و فیزیک است که در سرعت  و اکستر ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی